EHSWie zijn wij?

Wie zijn wij?

De stichting ElektroHyperSensitiviteit (EHS) fungeert als een onafhankelijk centrum op het gebied van elektrogevoeligheid. De stichting wordt gerund door een bestuur en vrijwilligers, meest zelf elektrogevoelig. De ondersteuning van vele donateurs vormt de financiële basis van de activiteiten.

Missie

Onze missie is 'Mensen leren omgaan met elektromagnetische velden'.

We vervullen onze missie door het bevorderen van kennisontwikkeling over elektromagnetische velden en hun invloed op de gezondheid en het welbevinden van mensen.

De kennis wordt onder andere verzameld via vele contacten met elektrogevoelige mensen, enquetering van hun ervaringen en bevindingen, analyse van de verschillende gemeten veldwaarden. De kennis worden vertaald in praktische informatie en aanbevelingen op het gebied van het omgaan met elektromagnetische velden. Dit 'leren omgaan met' betekent veelal het verlagen van de blootstelling door sanering en afscherming van schadelijke velden.

De persoonlijke situatie wordt daarbij niet vergeten. Elektrogevoelige mensen lopen een verhoogd risico in een sociaal isolement te raken door onbegrip van hun directe omgeving, de gezondheidszorg, werkgevers en instanties.

Onze inspanningen zijn er ook op gericht aandacht te vragen bij de overheid en bij instanties voor de problemen die elektrogevoelige mensen ondervinden.

De informatie en kennis wordt verspreid via de nieuwsbrief 'EHS Bulletin', via digitale media, via folders en brochures en via lezingen en presentaties. We zetten de opgedane kennis en ervaring in als ondersteuning bij de opzet van gericht wetenschappelijk onderzoek naar het verschijnsel EHS.

Vrijwilligers

De stichting EHS functioneert door de tomeloze inzet van vrijwilligers, bijna allemaal zelf in meer of mindere mate elektrogevoelig. De vrijwilligers vormen het bestuur, de redactie van de nieuwsbrief 'EHS-bulletin', het telefoonteam, de PR-groep en treden op als regionale contactpersonen. Daarnaast zijn vrijwilligers actief voor incidentele activiteiten.

Donateurs

De stichting EHS zou niet (voort)bestaan zonder de trouwe steun van vele donateurs. Donateurs zijn vaak zelf elektrogevoelig en voelen zich vaak nauw verbonden. Donateurs ontvangen de nieuwsbrieven en genieten voordelen bij bijvoorbeeld contactdagen en ondersteuning van de telefoondienst.

De stichting EHS heeft van de belastingdienst sinds 2008 de erkenning als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De ANBI-status geeft de donateur een aantal belastingvoordelen, klik hier voor meer info.

Hoewel de stichting EHS niet opereert als een patientenvereniging of een lotgenotengroep, vormen de donateurs toch een onderling netwerk waarin veel ervaringen en praktische tips worden uitgewisseld en waarin steun aan elkaar ondervonden wordt. De (regionale) contactdagen vormen een belangrijk platform voor deze contacten.

Wil je ons steunen?

De stichting kan haar werk doen dankzij de giften van vele donateurs. Zonder jouw steun redden wij het niet.

Word donateur...

Blijf op de hoogte

Klik hier om je in te schrijven op onze mailinglijst en blijf op de hoogte van nieuws rond EHS en onze activiteiten.

Volg ons op Twitter

Go to top