EHSBlogberichtenOnderzoek van Kennisplatform EMV anders bekeken

Onderzoek van Kennisplatform EMV anders bekeken

3% van de bevolking ervaart klachten van elektromagnetische velden

Een onderzoek van het Kennisplatform EMV in het kader van een betere communicatie geeft bij nader inzien eigenlijk inzicht in een veel groter probleem. Namelijk dat van gezondheidseffecten door elektromagnetische straling.  Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat 3% van de Nederlanders zegt er lichamelijke gevolgen van te ervaren. Dit komt uit een relatief kleine steekproef, maar het resultaat is zeker betekenisvol.

Het staat namelijk niet op zichzelf. De uitkomst bevestigt onze schattingen dat 1-3% van de bevolking klachten ervaart door EMV én past bij percentages uit buitenlandse onderzoeken. Het onderzoek toont bovendien meer belangrijke resultaten. Zo wil 78% van de geïnterviewden een betere wetenschappelijke voorlichting over de gezondheidsrisico's. Stichting EHS vindt dat daar een meer evenwichtige voorlichting voor nodig is.

De Stichting EHS heeft dit onderzoek uit 2016, onlangs nader beoordeeld. Het Kennisplatform EMV wilde hiermee de communicatie beter af kunnen stemmen op de behoefte die leeft onder het publiek en heeft aan de uitkomsten verder geen ruchtbaarheid gegeven.

Het onderzoek zelf

Het onderzoek is uitgevoerd door Kantar-Public voorheen TNS-Nipo in december 2016. Er een representatieve steekproef afgenomen onder 750 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het responspercentage was ongekend hoog. Namelijk 84%. Volgens Kantar-Public een betrouwbare steekproef.

Drie procent ervaart lichamelijke klachten

Eén van de belangrijkste bevindingen voor Stichting EHS is, dat 3% van de mensen in dit onderzoek aangeeft lichamelijk elektromagnetische straling te ervaren of daar gevolgen van te ondervinden. Verschijnselen die mensen noemen zijn: moeheid, slecht slapen, concentratieproblemen, tinnitus, hoofdpijn, onrust, stress, duizeligheid, licht gezoem in het hoofd.

52% neem stralingsbeperkende maatregelen

52% geeft aan maatregelen te nemen om straling te beperken: Elektrische apparaten gaan uit en niet in sluimerstand, men gaat bewust niet onder een hoogspanningsmast wonen, de telefoon gaat ‘s nachts op vliegtuigstand of helemaal uit, het wifi-modem wordt regelmatig uitgezet en een kleine groep schermt apparaten zelfs fysiek af met aluminiumfolie.

Dit gaat niet meer over communicatie, maar over gezondheid

Dit onderzoek is gedaan om de voorlichting aan het publiek te verbeteren. Maar gezien de uitkomst moet dit onderzoek in breder perspectief worden geplaatst. Er is veel meer aan de hand dan een niet optimale communicatie. Een niet te negeren deel van de mensen zegt fysiek last te hebben van straling. De daarbij genoemde symptomen komen alle overeen met de symptomen die de Stichting EHS afgelopen jaren heeft verzameld middels klachtenonderzoek.

Dat het deze kleine groep mensen ernst is, wordt bevestigd door de maatregelen die men neemt. Voor een deel zal het misschien uit voorzorg gedaan zijn, maar het afschermen met aluminiumfolie wordt genoemd door maar liefst 1% van alle respondenten! Dat geeft toch reden tot zorg? Afschermen met folie, dat doe je niet voor je plezier!

Hoe kan het dat er met dit onderzoek niks gedaan is? Hier zou toch een alarmbel moeten zijn gaan rinkelen? Stichting EHS is altijd aan de conservatieve kant geweest door aan te geven dat 1-3 % elektrogevoelig is. Onze inschatting komt echter heel goed overeen met de uitkomsten van dit onderzoek. Pas je de uitkomst op de hele bevolking toe, dan gaat het wel om 170.000-520.000 mensen in Nederland.

Wie wil eigenlijk meer straling?

Verder valt in dit onderzoek op dat 55% van de mensen aangeeft dat beperking van de blootstelling aan straling belangrijk is. Dit staat haaks op ons Regeringsbeleid dat juist leidt tot een verdere intensivering van de blootstelling. En 44% denkt dat straling schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Voorlichting over wetenschappelijke inzichten over gezondheidsrisico’s

Daarbij geeft bovendien 78% van de ondervraagden aan betere voorlichting te willen over de wetenschappelijke inzichten over de gezondheidsrisico’s. Hier voldoet het Kennisplatform EMV niet aan. Het is de ervaring van Stichting EHS dat het kennisplatform onderzoeken eenzijdig uitlegt of negeert. Aanwijzingen dat er wel degelijk iets aan de hand is, zoals ook uit dit onderzoek blijkt, worden weggeredeneerd of men doet er niets mee. Het kennisplatform lijkt erop gericht om de bevolking vooral gerust te stellen. 78% vindt dat niet voldoende. Het wordt tijd voor een evenwichtiger berichtgeving, die ook aansluit bij de ervaringen van onze bevolking met EMV.

Wil je ons steunen?

De stichting kan haar werk doen dankzij de giften van vele donateurs. Zonder jouw steun redden wij het niet.

Word donateur...

Activiteiten

Blijf op de hoogte

Klik hier om je in te schrijven op onze mailinglijst en blijf op de hoogte van nieuws rond EHS en onze activiteiten.

Blogbericht

Volg ons op Twitter

Go to top