EHSANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De stichting EHS heeft van de belastingdienst sinds 2008 de erkenning als

De ANBI-status geeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs en vrijwilligers mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Bij gewone giften wordt een drempelbedrag gehanteerd waarboven alle giften opgeteld aftrekbaar zijn
  • Bij periodieke giften (minimaal 5 jaar en in een overeenkomst vastgelegd) geldt er geen drempel.

Wilt u een (periodieke) gift doen meldt u zich dan aan als donateur, u ontvangt dan de benodigde gegevens direct per mail.

De ANBI-status kunt u controleren via de website van de belastingdienst met als zoekterm 'stichting EHS'.

De ANBI-status verplicht ons om rekenschap af te leggen voor het gevoerde beleid en de bestedingen van uw gift. In ons beleidsplan en onze jaarverslagen vindt u alle informatie samengevat met onder andere onze doelstellingen,  de samenstelling van het bestuur, het  beleid, een overzicht van de uitgevoerde activiteiten en het financiële verslag met een verantwoording van de bestedingen ten behoeve van de doelstellingen.

Algemene gegevens:

Naam Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS)
RSIN 817576897
Statutair gevestigd Hoofddorp
Bestuurssamenstelling zie het laatste jaarverslag
Doelstelling zie het actuele beleidsplan
Beleidsplan zie het actuele beleidsplan
Beloningsbeleid zie het actuele beleidsplan
Verslag activiteiten zie het laatste jaarverslag
Financiële verantwoording           zie het laatste jaarverslag
Gegevens vorige jaren zie de eerdere jaarverslagen

Privacyverklaring

zie de Privacyverklaring

 

:

 

 

:

 

Wil je ons steunen?

De stichting kan haar werk doen dankzij de giften van vele donateurs. Zonder jouw steun redden wij het niet.

Word donateur...

Blijf op de hoogte

Klik hier om je in te schrijven op onze mailinglijst en blijf op de hoogte van nieuws rond EHS en onze activiteiten.

Volg ons op Twitter

Go to top