EHSWifi op schoolKinderen en straling

Kinderen en straling

Wat is het effect van straling op de gezondheid van uw kinderen?
Wij krijgen steeds meer meldingen van (ernstige) gezondheidsklachten na het installeren van WiFi op school. Zowel vanuit leerkrachten als leerlingen. Dit bevestigt de waarschuwingen van vele onderzoekers en experts. Deze stellen dat het niet verstandig is kinderen, dag in dag uit, aan deze vorm van straling bloot te stellen. De straling moet worden verminderd.

IMPACT

Straling zoals uitgezonden door WiFi routers kan een directe negatieve impact hebben op:

 • Geheugen
 • Perceptie
 • Leerprestaties
 • Energie
 • Emoties
 • Sociale vaardigheden
 • Reactievermogen
 • Motorieke functies
 • Concentratie (vlugger afgeleid zijn, focussen op complexe en langdurige taken)
 • Hyperactiviteit (ADHD)

Een lange termijn effect is een verhoogd risico op het ontstaan van kanker. 

Nederland versus het buitenland

De Raad van Europa heeft, in 2011, lidstaten opgeroepen het voorzorgsprincipe toe te passen en te stoppen met het installeren van WiFi in scholen tot er meer over bekend is. In de praktijk wordt hier in Nederland echter nog nauwelijks iets mee gedaan. In andere Europese landen worden al maatregelen getroffen. 

België heeft in 2013 maatregelen genomen om kinderen te beschermen tegen de aan de elektromagnetische vervuiling verbonden risico's zie het Belgische Koninklijk Besluit.

In Frankrijk is in 2014 een wet ter verdere beperking van de RF stralingsbelasting en toepassing van het voorzorgsprincipe aangenomen door de Assemblée Nationale. Verboden zijn:

 • reclame voor tablets voor kinderen onder de 14 (dat verbod was er al voor mobieltjes vanaf 2010),
 • adverteren voor mobieltjes zonder 'headsets',
 • WiFi op alle plekken waar kinderen onder de 3 jaar oud worden opgevangen. In klaslokalen met kinderen ouder dan 3 jaar moet deze apparatuur worden uitgeschakeld wanneer deze niet wordt gebruikt.

In de wet staat ook de verplichting van de regering om voor zeer elektrogevoelige personen (EHS) aan het Parlement een rapport uit te brengen over de mogelijkheid stralingsarme zones te creëren, waarbij tevens rekening wordt gehouden met hun problemen in de werkomgeving.

Meldpunt elektrogevoeligheid

Meld je symptomen...

Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Go to top